Da je čovek prirodno biće, apsolutna hrana ne bi mu mogla biti drugo nego voće.